LEPSZE JUTRO

Przyjazne miasta

15 czerwca miała miejsce konferencja Europolis. To jedno z największych w Polsce cyklicznych spotkań poruszających temat rozwoju miast. Zainicjowane zostało w 2013 roku przez Fundację Schumana, m.st. Warszawa oraz Fundację Konrada Adenauera. W tym roku wydano raport dotyczący miast najbardziej przyjaznych klimatowi i środowisku, a my postanowiliśmy mu się przyjrzeć.

Raport powstał na podstawie wskaźników, na który składały się: indywidualny transport elektryczny, transport publiczny, działania na rzecz jakości powietrza, społeczność lokalna oraz zdrowie publiczne. W każdej kategorii miasto mogło zdobyć 100 punktów, a wzięto pod uwagę 66 miast na prawach powiatu.

Najwyższe miejsce na podium przypadło Lublinowi, który zdobył 57 punktów. Zgodnie z raportem to miasto wyróżnia się sprawnym systemem ochrony zdrowia. Podkreślono również przewagę Lublina w kwestii rozwoju elektromobilności – władze miasta postawiły sobie bardzo ambitne cele, m.in. w zakresie dwudziestokrotnego zwiększenia liczby stacji ładowania pojazdów do 2022 r. Największe miasto Polski Wschodniej ma również świetnie rozwijaną sieć trolejbusów.

Drugie miejsce przypadło Katowicom, które zdobyły 56 punktów. Wysoką lokatę stolica Śląska zawdzięcza działaniom związanym z poprawą jakości powietrza, co może być mocno zadziwiające, biorąc pod uwagę, że województwo śląskie notowane jest we wszystkich zestawieniach najbardziej zanieczyszczonych regionów nie tylko w Polsce, ale również Europie. W raporcie podkreślono również dobrą pozycję, jeśli chodzi o dostęp do służby zdrowia.

Trzecie miejsce przypadło Łodzi, która zdobyła 54 punkty. Wysoką pozycję w finalnym zestawieniu zawdzięcza wynikom w kategoriach działań na rzecz jakości powietrza, transportu publicznego i indywidualnego transportu elektrycznego.

Tuż za podium znalazły się Siedlce. Tymczasem stolica zajęła dopiero siódmą lokatę.

Koncepcja green cities znana jest od wielu lat. Aktualnie to określenie stosuje się w kontekście miast, które stawiają na prośrodowiskowe rozwiązania. O tym, jak ważna jest to koncepcja, i jakie znaczenie ma dla promowania takiego kierunku rozwoju miast, wiadomo nie od dzisiaj. Już od 2010 roku Komisja Europejska przyznaje co roku nagrodę „Zielonej Stolicy Europy”. Wśród dotychczasowych zwycięzców był m.in. Sztokholm, Lublana czy Oso. Niestety, żadne polskie miasto nie otrzymało jeszcze takiego wyróżnienia, choć należy zaznaczyć, ze w 2023 roku do rywalizacji mają przystąpić Gdańsk, Kraków, Rzeszów i Warszawa.

Źródło: tutaj