LEPSZE JUTRO (4)

Zgłoś24 na mapie ekosystemu polskich firm technologicznych

O tym, jak ważna jest dobra współpraca między samorządami a przedsiębiorstwami technologicznymi, wiadomo od dawna. Podobny poziom świadczenia usług pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym jest istotny dla rozwoju naszej gospodarki. Nie chodzi tylko o współpracę między firmami, ale przede wszystkim o realne korzyści dla mieszkańców miast, a co za tym idzie – powszechne zadowolenie, poparcie dla polityki samorządowej, większe i droższe inwestycje, kształtowanie się danego regionu jako przyjaznego mieszkańcom. Między innymi stąd wziął się pomysł stworzenia aplikacji Zgłoś24, która od początku w swoim założeniu ma łączyć te dwie strefy, prowadząc do jednego celu – innowacyjnego rozwiązania w zakresie kształtowania i rozwijania partycypacji społecznej. Mówimy o tym od dawna: oddanie w ręce ludzi możliwości działania pozwala rozwijać lokalny patriotyzm, stwarza realne poczucie sprawczości i jednocześnie wpływa na otoczenie.

Niedawno Polski Fundusz Rozwoju przygotował analizę wyzwań we współpracy samorządów z przedsiębiorstwami technologicznymi w oparciu o przegląd rynku, badanie ankietowe oraz pogłębione wywiady z przedstawicielami zarówno jednej, jak i drugiej strony. Celem badania było ukazanie realiów współpracy między jednostkami samorządowymi a firmami oferującymi rozwiązania technologiczne.

Z analizy dowiadujemy się, że najczęściej do współpracy urzędów i firm technologicznych dochodzi w takich obszarach, jak obsługa administracyjna, gospodarka komunalna, transport, bezpieczeństwo, edukacja czy opieka zdrowotna. Na sporządzonej Mapie ekosystemu polskich firm technologicznych współpracujących z samorządami znalazła się aplikacja Zgłoś24 jako rozwiązanie z zakresu partycypacji społecznej – tak ważnej z punktu widzenia samorządów.

Przypominamy, co można zgłaszać za pośrednictwem Zgłoś24:

 • Niebezpieczne miejsce
 • Posadźmy drzewo
 • Zmieńmy organizację ruchu
 • Inne sugestie
 • Nieprawidłowe parkowanie
 • Uszkodzona latarnia
 • Odpady
 • Potrzebna pomoc społeczna
 • Uszkodzona droga
 • Uszkodzone mienie publiczne
 • Wypalanie traw
 • Zanieczyszczenie powietrza
 • Znęcanie się nad zwierzętami
 • Inne zagrożenia

O szczegółach wspomnianej analizy można poczytać tutaj.